Natuurvrienden Susteren

Natuurvrienden Susteren
Heemkundevereniging Susteren
Slider

Welkom bij de  Natuurvrienden Susteren!    

De vereniging, opgericht in1970 als natuur- en milieuvereniging, is sinds 1977 een heemkundevereniging, die sindsdien tevens  dialect, lokale geschiedenis en cultuur tot haar doelstellingen rekent.

 

Het programma in verband met het vijftig jarig bestaan van vereniging is in zijn geheel verschoven naar 2021

Onder de Berichten kolom (hier links van) kunt u iedere maandag een nieuw bericht van een van onze schrijvers ontvangen. Cor Voorter heeft deze taak op zich genomen, maar ook anderen zullen hiervan gebruik kunnen maken. 

Wij willen de mensen die bijdrgen leveren voor het verenigingsblad Heemkank er op wijzen dat liefst voor 15 mei een artikel bij een van de redactieleden aangeleverd kan worden.
De volgende Heemklank komt naar verwachting eind juni uit.