Natuurvrienden Susteren

Natuurvrienden Susteren
Heemkundevereniging Susteren
Slider

Welkom bij de  Natuurvrienden Susteren!    

De vereniging, opgericht in1970 als natuur- en milieuvereniging, is sinds 1977 een heemkundevereniging, die sindsdien tevens  dialect, lokale geschiedenis en cultuur tot haar doelstellingen rekent.

Het programma in verband met het vijftig jarig bestaan van vereniging is in zijn geheel verschoven naar 2021

VELDEKE

Boekje  ca. 56 pagina’s
Verhäölkes in ‘t Zösters

Zie hiernaast een toelichting:

Verkrijgbaar: Drankenjandel Marij Lemmens
                      Reinoud van Gelderstraat 3

Ook bij bestuursleden An nie Schreuders-Derks en Wil Schulpen