Natuurvrienden Susteren

Natuurvrienden Susteren
Heemkundevereniging Susteren
Slider

Welkom bij de  Natuurvrienden Susteren!    

De vereniging, opgericht in1970 als natuur- en milieuvereniging, is sinds 1977 een heemkundevereniging, die sindsdien tevens  dialect, lokale geschiedenis en cultuur tot haar doelstellingen rekent.

Het programma in verband met het vijftig jarig bestaan van vereniging is in zijn geheel verschoven naar 2021

 

 

Ook dit jaar verdeelt de Rabobank een budget onder de verenigingen. Het bedrag voor de afzonderlijke verenigingen wordt bepaald door leden van de Rabobank. Zij mogen vijf stemmen uitbrengen per persoon. Hoe meer stemmen, hoe meer de gift!!
Bent u lid van de Rabobank vergeet dan niet uw stemmen tussen 5 en 24 oktober op onze vereniging uit te brengen!