Natuurvrienden Susteren

Natuurvrienden Susteren
Heemkundevereniging Susteren
Slider

Actualiteit van toen… Vitrine des aanstoots

Door Cor Voorter

In 2008 deed majoor Evans zijn gelofte gestand dat hij de onderscheidingen die hij heeft mogen ontvangen na zou laten aan de bevolking van Susteren, de plaats en zijn inwoners die hem zo dierbaar waren geworden. De Majorclub, bestaande uit Piet Aben, Ever Zits, Hub Lumens, Angelique Heijnen en Cor Voorter regelde destijds de overdracht aan de gemeente Echt-Susteren en de inrichting van de vitrine, die een permanente plaats kreeg in de burgerhal van het gemeentehuis. Naast de aan de majoor toegekende onderscheidingen een oorkonde, geven foto’s en bijbehorende teksten een duidelijk beeld omtrent de zware oorlogsverwoestringen van Susteren.

Met de plaatsing van een DigiD-zuil, kreeg de vitrine een een andere plek in het de hal van gemeentehuis. Echter een plek waar de vitrine met inhoud permanent is blootgesteld aan fel en schadelijk zonlicht. De oorkonde werd haas onleesbaar, foto’s verkleurden en ook de stoffen versierselen, behorende bij de onderscheidingen hadden veel te lijden van het zonlicht.

Enkele jaren geleden kregen ook de onderscheidingen, foto’s en baret van Lieutenant Smallwood een plaats in deze vitrine en het is de bedoeling dat ook het persoonlijke missaal van piloot John Arkle toegevoegd gaat worden.

De verbindende factor zijn in deze de Stichting 4 mei herdenking Echt-Susteren en de eigen Vereniging van Natuurvrienden – Susteren. Door diverse particulieren, is er zowel bij de voornoemde stichting en vereniging, diverse malen op aangedrongen om actie te ondernemen om te komen tot behoud van de nalatenschap van Major Evans, Lieutenant Smallwood en piloot Joh Arkle.

In 2017 was de toestand van o.a. de oorkonde dusdanig slecht dat de handgeschreven teksten nauwelijks nog leesbaar waren. In goed overleg is op particulier initiatief met wethouder Peter Pustjens besloten om de originele oorkonde te vervangen door een ingekleurde replica/kopie op ware grootte. De foto’s werden afgedrukt op speciaal fotopapier. Wethouder Pustjens vond het te belangrijk om het cadeau van Major John Evans voor de bevolking van Susteren te behouden. “Als gemeente is het onze taak goed te zorgen voor de nalatenschap van majoor John Evans. Dat zijn we verplicht aan hem, maar nu meer nog aan zijn familie!”

Anno 2020 is er nog niets veranderd. De vitrine staat nog steeds in het felle zonlicht. Het bestuur van zowel de Stichting 4 mei herdenking Echt-Susteren en de Vereniging van Natuurvrienden hebben nog steeds geen stappen ondernomen. Ondanks dat er ook aan hun verzoeken zijn gedaan om mee te werken aan een permanente oplossing. Terwijl voornoemde stichting de verantwoordelijkheid neerlegt bij de gemeente, wacht de vereniging op een mandaat van de gemeente om tot actie over te kunnen gaan.

Het is triest dat de nalatenschap van mensen die vochten voor onze bevrijding, onderwerp van deze diep trieste  discussie is. Binnen de beide besturen hebben zich in elk geval enkele bestuurders  gediskwalificeerd als hoeders van deze nalatenschappen. Het is te hopen dat de verantwoordelijke portefeuillehouder en de gemeente Echt-Susteren het heft in handen nemen en contact opnemen met mensen die wel oog hebben voor het culturele erfgoed dat als gevolg van laksheid en gemakzucht nu te prooi valt aan definitieve vergetelheid. De namen die vechten voor het behoud van de inhoud van de vitrine geef ik op verzoek graag door aan de wethouder!