Natuurvrienden Susteren

Natuurvrienden Susteren
Heemkundevereniging Susteren
Slider

Bestuur

John van Bree voorzitter
Wil Schulpen secr/ penm.
Annie Schreuders-Derks
Loek Storken
Cor Voorter

 

 

 

 

 

John van Bree, voorzitter
Imkerstraat 27,
Echt, tel 0475-410270
johnvnbr@gmail.com
Wil Schulpen, secr./ penm.
redactielid Heemklank
Feurthstraat 25, tel. 06 18295576
WilSchulpen@gmail.com
Annie Schreuders-Derks,
redactielid Heemklank
Passtraat 6, tel. 046 449 3339
nostalnu@home.nl
Loek Storken,
corrector alle teksten Heemklank
Benedictalaan 7,    tel. 046 449 3032
l.storken@home.nl
Cor Voorter
redactielid Heemklank
Maj. Evanslaan 2, tel. 046 449 1539
cvoorter@home.nl
 
ere-voorzitters:
Louis van der Vloet, mede-oprichter
en eerste voorzitter, † 1984
Ad Feijen,  2012
Jos Douven
ere-leden en oud-bestuurslid
Jean Dewaide, mede-oprichter 
Evert Zits, mede-oprichter
Wim van Thoor,  †2016 
.
Oud-voorzitter
Chrit Schlangen  1998
.
.
.
Oud bestuursleden
Fer Mertens
Sef Schulpen 
André Vrehen 
Sef van Kempen
Ton Herijgers
Mariet de Rave
Schild van verdienste:
Annie Peters,  2014
Sjeng Peters   2015
Dick Kiesouw
Jan Valentijn
Huib Heijnen
.