Natuurvrienden Susteren

Natuurvrienden Susteren
Heemkundevereniging Susteren
Slider

De Doort Biografie van een uniek natuurgebied

                                                                              
                                                                                   Plassen in De Doort

Eind 2019 brengt de Heemkundekring “Echter Landj” haar 15e jaarboek uit. Het zal helemaal gewijd zijn aan ons unieke natuurgebied de Doort. Dit gebied dat vooral bekend is vanwege de boomkikkers die elk jaar vele belangstellenden naar dit bijzondere gebied trekken.
De Doort is ook in trek vanwege de geweldige voorjaarsflora met hele tapijten van witte bosanemonen, de rijkdom aan vogels, libellen en kevers en de andere kleine en grotere dieren. Dit alles is bij de vele bezoekers bekend. Maar er is meer te vertellen over de Doort.
Over de menselijke invloed door de eeuwen heen zoals oude boerderijen, schansen, kleiwinning die de Doorter plassen hebben doen ontstaan, oude grenspalen, de trambaan, het kasteel de Horst, de Middelsgraaf, de ontwikkeling van de laatste 200 jaar in en rond de Doort.
Denk verder ook aan het Slötje, hoeve de Horst, Juffrouw Zonder Kop, de kruisen en kapellen, maar ook nog meer dat minder bekend en zichtbaar is: oude Maasgeulen, rabatten in het bos, verdwenen boerderijen.
Voor vele Echtenaren heeft de Doort ook een emotionele waarde, het leeft voort in hun herinnering als plek waar ze hebben leren zwemmen of schaatsen, waar ze hebben gevist of nog steeds vissen, waar ze gestruind hebben of op het “leimtremke” hebben meegelift en nog meer -meestal- mooie momenten beleefd hebben. Maar ook nu is het een uniek wandel gebied.

Het 15e Jaarboek van de Heemkundekring “Echter Landj” zal in haar full-color uitgave al deze aspecten van natuur en cultuur bijeenbrengen. 20 Auteurs presenteren 22 artikelen die boven genoemde aspecten – natuur en cultuur – beschrijven. Dit alles geïllustreerd met vele foto’s en kaarten.
Voor diegenen die in het veld de in het Jaarboek beschreven zaken wil bekijken, wordt er een wandelroute uitgezet en beschreven. Deze route – op kaart – zal separaat verkrijgbaar zijn.

Dus een boek dat voor iedere liefhebber van de Doort verplichte literatuur is.

De Heemkundekring Echter Landj wil u als belangstellende in de gelegenheid stellen om bij voorinschrijving met korting het 15e Jaarboek te bestellen.
Leden van de “Heemkundekring Echter Landj” en van de “Natuurhistorische Vereniging Pepijnsland” kunnen dit voor € 20,00 doen en niet leden voor € 24,00.
De voorinschrijving loopt tot 1 oktober 2019. Daarna gaat het Jaarboek € 28,00 kosten. Eventuele portokosten bedragen € 7, 50.
U kunt inschrijven door naar de volgende site te gaan: https://www.echterlandj.nl/jaarboek-15-de-doort/
Het inschrijfformulier kunt u dan of direct invullen op de site of door het te downloaden van de site van de Heemkundekring Echter Landj.
De inschrijving geldt als definitief wanneer het verschuldigde bedrag is overgemaakt en het inschrijfformulier in ons bezit is. Het formulier kunt u op onze site invullen of downloaden en dan per post versturen naar: “Heemkundekring Echter Landj”, Plats 1, 6101 AP te Echt. Of een gescande kopie per mail versturen naar dedoort@ziggo.nl .