Bezoekers site

  • 9674Totaal aantal bezoekers:
  • 2Bezoekers vandaag:

Heemklank

De volgende Heemklank verschijnt rond 10 september
Het boekje, achtenveertig pagina’s,  bevat artikelen over dialect, natuur, cultuur en lokale geschiedenis.
Verkrijgbaar bij het – secretariaat (kosten binnen  gemeenten Echt-Susteren en Sittard Geleen  €6,00; Daarbuiten plus verzendkosten.)

Redactie: 
Annie Schreuders-Derks
Cor Voorter
Wil Schulpen
Corrector: Loek Storken

Copy:  aanleveren voor 15 februari – 15 mei – 15 augustus – 15 november   (NatuurvriendenSusteren@gmail.com)
Verschijningsdata: omstreeks 21 maart (lentenummer, Pasen), 21 juni (zomernummer), 21 september (herfstnummer) en 21 december (winternummer, Kerstmis)