Slide 1
Natuurvrienden Susteren
Slide 2
Heemkundevereniging Susteren

 

Welkom bij de  Natuurvrienden Susteren!    

De vereniging, opgericht in1970 als natuur- en milieuvereniging, is sinds 1977 een heemkundevereniging,

die sindsdien tevens  dialect, lokale geschiedenis en cultuur tot haar doelstellingen rekent

  1. Het programma pakken wij weer op met de Kroedwès- zaegening op zaterdag 14 augustus. In de beeldentuin zal na de viering en de zegening het Fête de Champêtre plaatsvinden met muziek, een gezellige ontmoeting, een hapje en een drankje. Op dit moment zijn de contractbesprekingen met het trio “Happy & the two tones” afgerond en kunnen we mooie, hier en daar nostalgische muziek beluisteren in “onze” beeldentuin. Mooi weer is een geschenk dat we met gebed of goede gaven proberen te stimuleren, maar bij regen zorgen wij voor schuilmogelijkheden. Het wordt een eerste en hopelijk feestelijke start van onze vereniging.

  2. Onze jubileumviering, 50 jaar Natuurvrienden zal in oktober plaatsvinden. Wij zijn bezig met de invulling van het programma maar u kunt de datum alvast noteren in uw agenda: donderdag 14 oktober in de Harmoniezaal. Het wordt een fantastische happening en wij zullen jullie op de hoogte houden van de vorderingen via onze  Heemklank en de website. Overigens zijn we doende de website weer actueel te maken en te houden.

    Kortom, het bestuur maakt een nieuwe en dynamische start in het post corona tijdperk en wij hopen u, leden engeïnteresseerden, regelmatig te ontmoeten.