Slide 1
Natuurvrienden Susteren
Slide 2
Heemkundevereniging Susteren

Welkom bij de  Natuurvrienden Susteren!  
opgericht in 1970 als natuur- en milieuvereniging,  sinds 1977 een heemkundevereniging, die sindsdien tevens  dialect, lokale geschiedenis en cultuur tot haar doelstellingen rekent
Maandag 11 maart foto-avond in MFC (voorheen Hermeniezaal) om 19:30 uur
Maandag 15 april jaarvergadering plus Zösterse Kwis

 
        programma

     

     rondleidingen
       Nieuw boek
 
Lokale geschiedenis

Uit Laatste Heemklank:

Inhoudsopgave

indruk van een aantal artikelen

 

ós dialèk

        Nieuwsbrief

HEEMKLANK

jaargangen
2009-2022

                 deil 1