Slide 1
Natuurvrienden Susteren
Slide 2
Heemkundevereniging Susteren

 

Welkom bij de  Natuurvrienden Susteren!    

De vereniging, opgericht in 1970 als natuur- en milieuvereniging, is sinds 1977 een heemkundevereniging,

die sindsdien tevens  dialect, lokale geschiedenis en cultuur tot haar doelstellingen rekent

 

PROGRAMMA RONDLEIDINGEN

Contributie 2023

Nog niet betaald? € 20,00

NL 13 RABO 0150 2046 12
Ver. van Natuurvrienden
o.v.v. contr. 2023