Natuurvrienden Susteren

Heemkundevereniging

1945-2025  tachtig jaar bevrijding

Susteren is in januari 1945 tachtig jaar bevrijd en wel gedurende de gevechten van 13/15 – 18 januari. De zwaarste gevechten vonden plaats op 17 januari rond het kruispunt Louerstraat/ Feurthstraat. Vooruitlopend op de herdenking in januari 2025 is er een avond waarbij twee films getoond worden over de gebeurtenissen in de maand januari waarbij het stuk Limburg met Susteren en verder tot aan de Roer bevrijd werd door met name de Engelsen.

De heer Paul Cuijpers uit Buchten heeft veel beeldmateriaal verzameld, gedeeltelijk door het aankopen van filmmateriaal. Hij zal de avond inleiden

Deze avond vind plaats in het MFC (voorheen de Harmoniezaal) en begint om 19:30 uur en bestaat uit twee delen.

Film: De vertraging

Deze film is samengesteld uit beelden van enkele documentaires:

  1. Het stoppen, blijven steken, van de toevoer van materiaal dat via Normandië aangevoerd moest worden om de opmars voort te kunnen zetten;
  2. De gevechten in het Hürtgenwald bij Aken
  3. Een documentaire over het Ardennenoffensief.

Pauze

Film: Operation Blackcock (55 minuten)

Tijdens het offensief in het Hürtgenwald werden duizenden Amerikaanse soldaten ingezet en op 16 december 1945 startten de Duitsers het Ardennenoffensief. Uiteindelijk waren op 26 januari 1945 de Duitsers uit de fanatiek verdedigde Roerdriehoek verdreven. Drie Engelse divisies waren op 16 januari 1945 gestart met dit offensief onder de naam Operation Blackcock. Veldmaarschalk Montgomery had na de inname van Sittard op 19 september 1944 gepland om binnen tien uur door te stoten tot aan de Roer ten zuiden van Roermond. Deze tien uur werden uiteindelijk bijna vier maanden, o.a. omdat de aanvoer van materieel vanuit Normandië stokte. Gedurende deze 10 dagen verloren ongeveer 1500 Britse manschappen en enkele honderden burgers het leven. De bevrijding van de Roerdriehoek werd uitgevoerd door drie Britse divisies volgens de plannen van veldmaarschalk Montgomery. Elke divisie beschikte over een eigen cameraman.

Filmmaker Paul Cuijpers kocht de unieke beelden van deze cameramensen bij het Imperial War Museum in Londen en stelde er een film van samen. De beelden waren zonder geluid; dat werd naderhand aan de beelden toegevoegd. De geluidseffecten van voertuigen, tanks, kanonnen en geweren komen overeen met het werkelijke wapentuig. De beelden komen daardoor realistisch over. Ook werd commentaar toegevoegd, waarbij het boek De slag om de Roerdriehoek werd geraadpleegd. Auteur P. Baghus beschreef aan de hand van interviews de vorderingen van de geallieerden praktisch van dag tot dag.