Slide 1
Natuurvrienden Susteren
Slide 2
Heemkundevereniging Susteren

Actualiteit … archief toneelvereniging

Mogelijk in 1930 werd op Mariaveld een toneelverenig opgericht  Door Eigen Kracht Omhoog (D.E.K.O.). Onlangs is door de heer Tonglet uit Sittard via Evert Zits het archief overgedargen aan de onze vereniging. Dit zal geordend worden en voor zover van belang bewaard worden. Heb je nog deocumenten, foto’s of anders van de vereniging laat ons dit weten.

UIt de papieren blijkt ook dat de Raad van Elf  in de vooroorlogse jaren zich ook met andere zaken dan vastenavond bezighield.  Namelijk de Raad van Elf organiseerde de  Oranje-optocht  bij het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard. We lazen:


L.S.
Op 7 januari, bij gelegenheid van het
vorstelijk huwelijk wordt U met Uwe
vereniging beleefd uitgenodigd ter
opluistering van hetv Oranje-optocht
om 12 1/2 uur op het Kerkplein te Susteren
(kom) aanwezig te zijn, allen liefst oranje getooid.

Zij die hierover nadere inlichtingen
wenschen, kunnen zich wenden tot 
het comité. Vertrouwende, dat U aan
onzen oproep gehoor sult geven, verblijven wij:

Hoogachtend
De Raad van Elf in samenwerking
met het Oranje-comité

A.R. (?)  secr