Slide 1
Natuurvrienden Susteren
Slide 2
Heemkundevereniging Susteren

J.L.M.W. (Jac) van de Winkel  

Susteren is een Lepidoptarium rijker. Voor alle duidelijkheid: Een Lepidoptarium is een vlindertuin. Het is geen echt aangelegde tuin, maar meer een veld waar bloemen ingezaaid zijn. Tuin dus in de betekenis van een stuk grond waar gewassen zijn ingezaaid.

Bij de taxonomie worden de Animalia ( dieren ) in verschillende stammen ingedeeld. Een van deze stammen wordt gevormd door de Arthropoda ( Geleedpotigen) deze bevat de klassen van  de duizendpotigen, de kreeftachtigen , de spinnen en de insecten ( zespotigen). De insecten zijn weer in verschillende ordes verdeeld, zoals bijvoorbeeld de kevers ( Coleoptera) en de vlinders ( Lepidoptera). Vandaar de naam Lepidoptarium.

De vlindertuin ligt In de Mehre, tussen Wegbend, Gregoriuslaan en de Rode Beek in.

Deze vlindertuin is een onderdeel van een groter project, want In nog vijf andere Limburgse gemeenten zijn bloemenvelden ingezaaid. Beeldend kunstenaar Stefan Cools is dit project gestart en werkt  samen met het IKL en de stichting The Butterfly House. Hij is van plan de resultaten te verwerken in een boek en een expositie in te richten bij museum De Domeinen in Sittard.
De vlindertuin is dit voorjaar ingezaaid met een zaadmengsel van inheemse soorten. De eenjarige soorten, onder andere klaproos, zullen dit jaar waarschijnlijk al bloeien. De tweejarige soorten die in het eerste jaar bladeren leveren, bloeien pas in het tweede jaar en sterven daarna af. Om bijvoorbeeld knoopkruid in bloei te zien, zullen we dus nog even geduld moeten hebben.

De vrijwilligers die een keer per maand gaan monitoren starten in juni. Dan zullen er na het droge voorjaar weinig planten in bloei staan, als ze er al staan. Om de planten en vlinders te herkennen zijn zoekkaarten uitgedeeld. Op de vlinderzoekkaart staan 31 vlinders afgebeeld. Als er een vlinder niet gedetermineerd kan worden, moet getracht worden deze te fotograferen, zodat een specialist hem later kan identificeren. Op de zoekkaart voor de planten staan 39 planten afgebeeld. Hier zijn naast de gehele plant, de bloem en het blad vergroot afgebeeld. Naast deze planten die waarschijnlijk in het zaadmengsel hebben gezeten, kunnen er zeker nog andere soorten voorkomen. Ook nu weer geldt: maak een foto en stuur die op, als je de plant niet kent. De grassen worden buiten beschouwing gelaten.
Naast het waarnemen van de vegetatie en de vlinders worden er meer gegevens gevraagd. Zo is er een tabel om de temperatuur, de bewolking, de windkracht en het zonlicht (uv-index) te noteren.

Kunstenaar Cools wil graag nog meer gegevens krijgen. Hij wil graag dat de vrijwilligers artistieke waarnemingen uitvoeren. Zo vraagt hij, om aan de hand van een kleurenwaaier met verschillende tinten geel, vast te leggen, welke tint geel de aanwezige gele bloemen hebben. Zo wil hij natuur en kunst combineren.

Deze kleurenwaaier en de zoekkaarten zitten samen met een waarnemingsformulier en instructies in de Goodie-bag, die iedere vrijwilliger krijgt als iemand zich aanmeldt.

Tijdens het monitoren op 29 juni is onderstaande foto genomen.

Duidelijk is te zien, dat er weinig planten in bloei staan. De bodem is nog lang niet bedekt en er groeien veel grassen. De vlinders die bij de monitoring op het einde van juni werden waargenomen waren kleine koolwitjes. Op een gegeven moment waren er in en buiten de vlindertuin zeven koolwitjes tegelijkertijd te zien. Verder werden er geen andere soorten gezien. De verwachting is dat dit in de komende maanden zal veranderen.

Bij het Lepidoptarium staat een paal met informatie. (zie boven dit artikel). Als iemand geïnteresseerd is kan hij gewoon gaan kijken, maar hij of zij kan zich ook aanmelden om te monitoren. Vrijwilligers zijn welkom.

Aanmelden kan via: info@thebutterflyhouse.nl

 

j.l.m.w.vande.winkel@home.nl

Bronnen:
- Fauna von Deutschland
- Wikipedia
- Stichting “The Butterfly House