Slide 1
Natuurvrienden Susteren
Slide 2
Heemkundevereniging Susteren

Actualiteit van toen… “Vergeten” helden

Door Cor Voorter

Even wat langer nagedacht of ik dit artikel wel of niet zou plaatsen, mede naar aanleiding van Memorial  Day op de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten zondag jl. Een bezoek aan deze begraafplaats is zonder meer indrukwekkend en maakt vaak emoties los bij de bezoekers, die al dan niet zelf de oorlog hebben meegemaakt. 
Wat ik echter wil aanstippen is, dat onze regio niet in alle gevallen door de Amerikanen de lang verwachtte bevrijding mocht ervaren. Engelse, Schotse, Canadese en andere nationaliteiten brachten ons de bevrijding en ook hierbij sneuvelden vele, vaak jonge militairen in de felle en bittere strijd.

In het gemeentearchief van Echt-Susteren is een lijst waarop namen en andere gegevens zijn vastgelegd van militairen die sneuvelden bij de bevrijding van o.a. Baakhoven, Dieteren en Susteren. Velen van hen werden eerst begraven op een tijdelijke militaire begraafplaats (o.a. in Dieteren en Baakhoven, maar ook in tijdelijk graf langs de weg. Een groot aantal werd later begraven op de Britse Begraafplaats in Nederweert. In de jaren na de oorlog werden daar begraven militairen incidenteel gerepatrieerd naar het Verenigd Koninkrijk.

Voor de militairen gesneuveld tijdens de bevrijding is er nergens binnen de gemeente Echt-Susteren een monument waarop hun namen zijn vereeuwigd. We weten weinig tot niets over hen en dat blijkt toch hier en daar te knagen. Familie van deze militairen proberen het verhaal verteld te krijgen waarom een zoon, kleinzoon, neef ligt begraven in onze regio. Soms komen via kennissen vragen met een verzoek om hulp naar de plaats waar iemand een tijdelijke rustplaats kreeg of over de route die onze bevrijders volgden.

Dan moet je constateren dat de deze kennis niet voorhanden is en wordt beperkt door het ontbreken van een aantal gegevens. Dan wordt geprobeerd om andere kanalen in te schakelen.

Tijdens de herdenking van “75 Jaar bevrijding Echt-Susteren” is er op vele manieren aandacht geschonken aan de bevrijding van de kernen in onze gemeente. Geen veteranen of familie van veteranen uitgenodigd.

Mogelijk kunnen we samen de namen van onze bevrijders proberen een gezicht geven, zoals ze dat in Margraten hebben gedaan en nog steeds proberen te doen. Het zou recht doen aan de “vergeten” helden van de bevrijding van Baakhoven, Dieteren en Susteren.

Al weer wat jaren geleden mocht ik meemaken dat een broer en een neef van Gordon Blyth, gesneuveld bij de bevrijding van Dieteren, een bezoek bracht aan de plaats waar  hun broer en oom sneuvelde. In 2015 bezochten leden van de familie Evans de kelder in de Louerstraat waar majoor John Evans zwaar gewond werd. Tekenend  was de emotie die duidelijk zichtbaar werd.

We herdenken en gedenken onze oorlogsslachtoffers, maar onze “vergeten” helden verdienen ook respect en aandacht.