Natuurvrienden Susteren

Heemkundevereniging

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SCHUTTERIJ ST. SEBASTIANUS TE SUSTEREN
(1618) 1637 – 1978
samengesteld door J.H. Hanssen, Baarlo 1994

I. Algemeen

 1. Receptie register ter gelegenheid van het 525 jarig bestaan,  z.d. , 1 register
 1. Aantekeningen betreffende de geschiedenis van de schutterij,  z.d.   1 omslag

II. Eigendommen
(zie ook inv. nummer 21)

 1. Stukken betreffende de verpachtingen van accijsen, het ketelbier, de wallen en grachten en de landerijen,  1647-1971,  1 omslag
 1. Stukken betreffende een proces, samen met de pachter Johan van der Hagen, tegen Lambert Kuipers, burger en gerichtsschrijver te Susteren, inzake het weiden van zwanen langs de stadsgrachten, 1660-1661, 1 omslag
 1. Stukken betreffende een proces tegen kapitein Peter Haeck Inzake ? 1661-1665, 1 omslag
 1. Rekeningen betreffende de kosten in de processen tegen Lambert Kuipers en Peter Haeck, 1661-1665, 1 omslag
 1. Akte van overeenkomst met Lambert Houben ten einde het proces tegen Johan Rodus tot een goed einde te brengen, 1676 juni 8,  1 stuk 
 1. Stukken betreffende de aankoop van bakstenen,  1685,  2 stukken
 1. Stukken betreffende een proces tegen de weduwe en erfgenamen van Gelis Bohnen inzake de betaling van een jaarlijkse rente, 1721,1723 ,1 omslag  
 1. Stukken betreffende een proces tegen de magistraat van Susteren en tegen Ludwig Keijmes en de raadsverwant Wolter van Hensberg inzake de intrekking van een jaarlijkse toelage van 3 malder rogge, 5 rijksdaalders en 68 albus en het bebouwen van de stadswal,  1770, 1776-1778, 1781, 1783-1794, 1 pak
 1. Stukken betreffende het onderhoud van de stadsgracht,  1798, 2 stukken
 1. Inventaris van de vogel en de zilveren platen,1885,1888, 1 stuk
 1. Receptieregister ter gelegenheid van het nieuwe vaandel,1966, 1 register

III.  Leden en functionarissen

 1. Protocol bevattende de benoemingen van nieuwe schutten,1687 – 1835, 1 band
 1. Stukken betreffende het voorstellen, kiezen beëindigen en bedanken van schutten, 1700-1793, 1 omslag
 1. Stukken betreffende het benoemen van de kapitein, 1768,1799-1800, 3 stukken
 1. Stukken betreffende de vaandrig, 1721, 1729, 1751, 1799, 1 omslag
 1. Akte waarbij de vacante adjudantsfunctie toegewezen wordt aan Joseph Rijckelen, 1792 mei 8, 1 stuk
 1. Stukken betreffende de bastianussen, 1697 – 170, 1735 – 1737, 2 stukken
 1. Reglement inzake het verschijnen op bijeenkomsten door schutten en genodigden,1805 februari 15, 1 stuk
 1. Receptieregister ter geklegenheid van de benoeming van een nieuwe generaal en de oprichting van een drumband, 1974 ; Ter gelegenheid van de nieuwe uniformen van de schutteleden,1976; ter gelegenheid van de nieuwe uniformen van het trommelkorps, nieuwe sabels en de restauratie van de zilveren koningsvogel, 1978
 1. Receptieregister ter gelegenheid van het jubileum van J. Schulpen, 60 jaar schut, P. Widdershoven, 50 jaar schut en G. Weyzen 40 jaar schut, 1961, 1 register

 

IV Financien

23-67 Jaarekeningen, 1669/1670 – 1816/1817 ,36 katernen, 15 stukken

 1. 1669/1670 (alleen uitgaven) 1 stuk
 2. 1676/1677 (fragment) 1 stuk
 3. 1694/1695 1 katern
 4. 1698/1699 1 katern
 5. 1699/1700 1 katern
 6. 1703/1704 1 katern
 7. 1705/1706 1 katern
 8. 1709/1710 1 katern
 9. 1710/1711 (fragment) 1 stuk
 10. 1720/1721 1 katern
 11. 1727/1728 1 katern
 12. 1729/1730(alleen fragment met uitgaven) 1 katern
 13. 1730/1731 1 katern
 14. 1731/1732 1 katern
 15. 1734/1735 1 katern
 16. 1736/1737 1 katern
 17. 1737/1738 1 katern
 18. 1744/1745 (alleen uitgaven) 1 stuk
 19. 1746/1747 (alleen uitgaven) 1 stuk
 20. 1749/1750 2 stukken
 21. 1750/1751 2 stukken
 22. 1751/1752 (alleen uitgaven), 1 stuk
 23. 1752/1753 (alleen fragment met inkomsten) 1 stuk
 24. 1753/1754 1 katern
 25. 1754/1755 1 katern
 26. 1761/1762 1 katern
 27. 1762/1763 1 katern
 28. 1770/1771 1 katern
 29. 1772/1773 2 stukken
 30. 1775/1776 1 katern
 31. 1777/1778 1 katern
 32. 1781/1782 1 katern
 33. 1782/1783 1 katern
 34. 1784/1785 1 katern
 35. 1786/1787 ( in duplo fragment en compleet) 2 katernen
 36. 1788/1789 1 katern
 37. 1789/1790 1 katern
 38. 1791/1792 1 katern
 39. 1792/1793 1 katern
 40. 1795/1796 1 katern
 41. 1797/1798 1 katern
 42. 1800/1801 1 stuk
 43. 1801/1802 1 stuk 
 44. 1804/1805 1 katern
 45. 1816/1816 1 katern

 

68- 111 Bijlagen bij de jaarrekeningen, 1659 – 1968, 16 omslagen, 45 stukken

 1. 1659/1660 1 stuk
 2. 1713/1714 2 stukken
 3. 1731/1732 1 stuk
 4. (tussen 1731/32 en 1736/37) 1 stuk
 5. 1739/1740 2 stukken
 6. 1757/1758 1 stuk
 7. 1758/1759 1 stuk
 8. 1768/1769 1 stuk
 9. 1770/1771 1 stuk
 10. 1776/1777 1 stuk
 11. 1780/1781 1 stuk
 12. 1781/1782 3 stukken
 13. 1786/1787 2 stukken
 14. 1789/1790 1 omslag
 15. 1790/1791 3 stukken
 16. 1791/1792 1 omslag
 17. 1792/1793 1 omslag
 18. 1796/1797 1 omslag
 19. 1798/1799 1 stuk
 20. 1799/1800 2 stukken
 21. 1800/1801 2 stukken
 22. 1801/1802 2 stukken
 23. 1802/1803 1 stuk
 24. 1803/1804 1 stuk
 25. 1805/1806 1 stuk
 26. 1806/1807 1 stuk
 27. 1807/1808 1 omslag
 28. 1808/1809 3 stukken
 29. 1809/1810 1 omslag
 30. 1810/1811 1 stuk
 31. 1812/1813 3 stukken
 32. 1813/1814 2 stukken
 33. 1814/1815 1 omslag
 34. 1815/1816 1 omslag
 35. 1816/1817 1 omslag
 36. 1818/1819 1 stuk
 37. 1819/1820 3 stukken
 38. 1962 1 omslag
 39. 1963 1 omslag
 40. 1964 1 omslag
 41. 1965 1 omslag
 42. 1966 1 omslag
 43. 1967 1 omslag
 44. 1968 1 omslag
 45. Akte van overeenkomst met de koning en gewezen schuttemeester Johannes Mulstro inzake proceskosten, 1670 juni, 1 stuk 
 1. Stukken betreffende de door de “bastianussen” opgelegde boetes bij overtredingen,  1675, 1807-1809, z.d.,  1 omslag

V. Taken

 1. Stukken betreffende het begeleiden van de scherprechter,1637,1654, 2 stukken
 1. Stukken betreffende het bewaken van gevangenen, 1693-1784, 1 omslag
 1. Stukken betreffende een proces tegen Johan hagen gerechtsbode te Susteren, inzake het laten ontsnappen van de gevangenen Johan Richarts en Magdalena Fridom, 1661-1663, 1 omslag
 1. Stukken betreffende het toezicht houden op de jacht, 1691,1693,  2 stukken
 1. Stukken betreffende een geschil met de schut Theis Schonerts wegens het niet verschijnen bij de verdrijving van vreemde jagers, 1663, met retroactum van 1618, 3 stukken
 1. Stukken betreffende het vogelschieten,1661, 1700, 2 stukken
 1. Akte waarbij Adam Suisters te Sittard alle schutten oproept om op maandag 12 augustus a.s. te verschijnen in de voorstad te Sittard,  1675 augustus 10, 1 stuk
 1. Attestatie van de schuttemeesters inzake het optreden van de magistraat van Susteren ten aanzien van de Franse dwangdiensten, 1677 november 18, afschrift,  1 stuk
 1. Akte waarbij de magistraat van Susteren verzoekt te assisteren bij de visitatie van de huizen aldaar,  1721 november 14 , 1 stuk
 1. Akte waarbij de magistraat van Susteren verzoekt te assisteren bij de arrestatie van buitenlandse brandewijn aldaar, 1788 mei 29, 1 stukVI. Overigen

  124. Fragmenten van een eedformule ,17e eeuw,, 2 stukken

 1. Jaarverslag van de Stichting Streekontwikkeling van het Land van Swentibold,  1969, 1 stuk

VII. Stukken waarvan het verband met het archief niet blijkt

   126.Akte bevattende twee rekenopgaven met hun oplossingen, 18e eeuw,    1 stuk 

 1. Stukken betreffende een geldlening groot 3000 gulden Luiks, door de Berg van barmhartigheid te Dinant van het Kruisherenklooster aldaar, 1700-1780, 1 omslag

einde