Slide 1
Natuurvrienden Susteren
Slide 2
Heemkundevereniging Susteren

Bestuur

 

John van Bree voorzitter
Wil Schulpen secr/ penm.
Annie Schreuders-Derks

Jac van de Winkel   Richa Roufs

 

John van Bree, voorzitter
Imkerstraat 27,
Echt, tel 0475-410270
johnvnbr@gmail.com
Wil Schulpen, secr./ penm.
redactielid Heemklank
Feurthstraat 25, tel. 06 18295576
WilSchulpen@gmail.com
 
Annie Schreuders-Derks,
redactielid Heemklank
Passtraat 6, tel. 046 449 3339
nostalnu@home.nl
Jac van de Winkel
redactie Heemklank
Aardenweg 23 tel. 046 449 2204
j.l.m.w.vande.winkel@home.nl
Richa Roufs Tummers
Bovenste Eind 36
Echt, 0475 484867