Slide 1
Natuurvrienden Susteren
Slide 2
Heemkundevereniging Susteren

Boeken

In de serie Susteren weerspiegeld zijn vier boekjes uitgegeven:

1. Zoa zagte ze in Zöstere, deil 1, november 2010.
Uitgegeven bij het veertig jarig jubileum. Een verzameling van poëzie en proza, reeds verschenen in de Heemklank, 48 pagina’s

2. Annie Schreuders-Derks, Zoa zagte ze in Zöstere deil 2.
Bij het afscheid van haar Museum van de Vrouw had de voorzitter Ad Feijen haar als kado aangeboden een boekje uit te geven van in de Heemklank verschenen stukjes van haar hand. Augustus 2011, 112 pagina’s

3. Wil Schulpen, Zoa zagte ze in Zöstere deil 3. November 2013. In het kader van het heiligdomsjaar 2014, waarin het ook exact dertien eeuwen geleden is dat Willibrord, de apostel van Nederland, voet in het moerassige Susteren zette, wordt een boekje uitgegeven bestaande uit twee delen nl. 1. Willibrord, met speciaal aandacht voor Susteren.  2. Heiligdomsvaart met speciaal aandacht voor de Susterense heiligdomsvaart. Kosten € 5,00 , 112 pagina’s, geïllustreerd

4.  Piet en Evert Zits, “Uit het werk van Evert en Piet Zits”. Liedjes, artikleln, gedichten en verhalen voornamelijk in het Susterens dialect. 165 pagina’s en geïllustreerd. Het boek is verkrijgbaar voor €7,50 . 

De laatste twee boeken zijn te bestellen via NatuurvriendenSusteren@gmail.com. Kosten exclusief eventuele verzendkosten.