Slide 1
Natuurvrienden Susteren
Slide 2
Heemkundevereniging Susteren

Heemklank

De volgende Heemklank verschijnt rond 21 maart 2020
Het boekje, 48 of 52 pagina’s,  bevat artikelen over dialect, natuur, (volks)cultuur, genealogie en lokale geschiedenis.
Verkrijgbaar bij het secretariaat. 

Redactie: 
Annie Schreuders-Derks
Jac van de Winkel
Wil Schulpen
Corrector: Loek Storken

Copy:  aanleveren voor 15 februari – 15 mei – 15 augustus – 15 november   (NatuurvriendenSusteren@gmail.com)
Verschijningsdata: omstreeks 21 maart (lentenummer, Pasen), 21 juni (zomernummer), 21 september (herfstnummer) en 21 december (winternummer, Kerstmis) 

De Heemklank is hgtratis voor leden. Niet leden betalen € 6,00 (excl. evnetueel verzendkosten)