Natuurvrienden Susteren

Heemkundevereniging

De volgende Heemklank verschijnt rond 21 maart 2024
Het boekje, 48 of 52 pagina’s,  bevat artikelen over dialect, natuur, (volks)cultuur, genealogie en lokale geschiedenis.
Verkrijgbaar bij het secretariaat. 

Redactie: 
Annie Schreuders-Derks
Jac van de Winkel
Wil Schulpen
Corrector: Richa Roufs

Copy:  aanleveren voor 15 februari – 15 mei – 15 augustus – 15 november   (NatuurvriendenSusteren@gmail.com)
Verschijningsdata: omstreeks 21 maart (lentenummer, Pasen), 21 juni (zomernummer), 21 september (herfstnummer) en 21 december (winternummer, Kerstmis) 

De Heemklank is gratis voor leden. Niet leden betalen € 6,00 (excl. eventueel verzendkosten)