Natuurvrienden Susteren

Heemkundevereniging

De jaarlijkse contributie van onze vereniging bedraagt € 20,00, dit is inclusief het verenigingsblad Heemklank, dat vier maal per jaar verschijnt. Wanneer u de digitale Nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij uw mailadres nodig.

Voor mensen die lid worden en de Heemklank per post ontvangen vragen wij vijf euro extra voor een bijdrage in de porti kosten. De contributie bedraagt dan € 25,00