Slide 1
Natuurvrienden Susteren
Slide 2
Heemkundevereniging Susteren

Maquette Harie Lempens

Wie weet kunt u over niet al te lange tijd een nieuw monumentje begroeten in Susteren.

Diverse mensen en ook onze vereniging zijn al jarenlang bezig met kleine elementen aan de openbare ruimte toe te voegen ter verfraaiing van onze woonkern. 
Zo is er al het een en ander gerealiseerd: Lenart van de Sjmeed van Evert Zits, maquette op de zuil aan de kerk, gedicht van Piet Zits (Sjeng Custers), beeld ‘Dochter der Liefde van Huib Heijnen (werkgroep 100 jaar zusters), Borden Willibrordplein (Kunstgroep Swentibold Susteren) en natuurlijk ook pastoor Thijssen van Huib Heijnen en de Nootdag van Evert Zits (Natuurvrienden).
Zo werd ook het idee geboren om een maquette van het stadje Susteren te maken als herinnering voor de inwoners en ter info voor de bezoekers. Tijdens een fête de champêtre werd ook Harie Lempens deelachtig aan de plannen. In de lange wintermaanden heeft hij een maquette gemaakt, die in de smaak viel bij het bestuur van onze vereniging.
Wij hebben reeds voorzichtig contact gehad met de gemeente en zullen dit plan in het kader van vijftig jaar Natuurvrienden verder uitwerken.