Slide 1
Natuurvrienden Susteren
Slide 2
Heemkundevereniging Susteren

Natuurvrienden op zoek naar bidprentjes

De Vereniging van Natuurvrienden heeft haar website uitgebreid met een tabblad voor Bidprentjes. Vaan veel mensen, in Susteren en Dieteren geboren of gestorven of die een andere relatie hebben met deze woonkernen, zijn hier prentjes te vinden. Voor mensen die stamboomonderzoek doen vaak een waardevolle bron voor aanvullende informatie of informatie die weer verder helpt met zoeken naar (verre) verwantenschappen.
Er zijn inmiddels al enkele duizenden bidprentjes ingescand en op de website van de Natuurvrienden beschikbaar. Door het mogen lenen van prentjes om een digitale kopie te kunnen maken kan deze verzameling blijven groeien en uitgebreid worden.
Hiervoor is uw help echter dringend nodig. Wij zijn op zoek naar mensen met een eigen verzameling, ook al is deze  maar enkele tientallen prentjes groot en die breid zijn deze voor een korte tijd aan ons willen uitlenen om deze in te scannen tot een digitale kopie.

Wilt u helpen of meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat of een van de werkgroepleden: Har Princen (046-4492807) of Hans van Engeland (06-20151158).

Voor info: https://www.natuurvriendensusteren.nl/bidprentjes

Cor Voorter