Slide 1
Natuurvrienden Susteren
Slide 2
Heemkundevereniging Susteren

nieuwsblok

NIEUW:
Zondag 10 september zijn ervan 13:00 uur tot 16:00 uur rondleidingen in de Amelbergakerk.
Elk uur verzorgen de stadsgidsen een rondleiding in de Amelbergakerk

WIJZIGING: (programma)
De heemavond over de bidprentjes is verplaatst van 19 naar 26 september

Henk Stoepker, archeoloog

 

1500 pagina’s over opgravingen 
https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/
id/easy-dataset:160556/tab/2