Slide 1
Natuurvrienden Susteren
Slide 2
Heemkundevereniging Susteren

Overlijden erelid Jean Dewaide

Op 10 mei om 10:30 uur wordt de uitvaartdienst voor Jean Dewaide gehouden in de parochiekerk O.L.V. te Mariaveld.

Jean Dewaide (1933-2023) in memoriam

Ich jubel mit de vögel mit… De buim, die sjtaon in bleuj
En in ‘t bebloomde weiegreun, dao dartele de keuj!
En alles deit dao gaer aan mit, bie wat ich wènsje wil;
De lente zunk mit in mien hart: och sjtóng de tied mer sjtil!
                                                                                (Gelaens) Jean Dewaide oet Heemklank

Op 4 mei 2023 is veur ós gewaardeerd ieërelid Jean Dewaide de tied veur ummer sjtil blieve sjtaon. 
Op 19 juni 1970, ’t jaor van natuur en milieu, wórt in ein vergadering op ’t raodhoes door eine groep luuj “De Vereniging van Natuurvrienden Susteren” opgerich. Jean woor es ambtenieër bie de gemeinte eine van dae groep. Hae sjtèlde zich besjikbaar es besjtuurslid en wórt medein de ieëste secretaris bènne ’t besjtuur. Die functie haet hae ruum twintjig jaor vol euvergave en dókker mit humor vervöld.  Det ’t besjtuur en de lede dao ummer cóntent mit wore is gebleke in 1992 wie hae ’t ieërelidmaatsjap mit de daobie beheuërende sjpeld kreeg.
In de tied van zien secretariaat woor hae ouch jaorelank lid van de redactie van de Heemklank. Natuurlik mit oetgebreide versjlaaglegking van vergaderinge en activiteite. Mer boetedet verrasjde hae door mit sjpas en geveul zien sjrieverskuns te publicere. Door zien sjtökskes euver op plante en blome in de natuur krege weer bekans ’t geveul det hae veur apothieëker aan ’t sjtudere woor.

Hae woor greuëtsj op ziene Gelaense aafkoms. Det zoge weer b.v trök in
Bespiegeling op en vanaf de Danikerberg”.
Limburg 150 jaar. Limburg mijn (arm) vaderland”.

Ouch sjreef hae gaer in zien moderstaal, ’t Gelaens:
‘t Laeve haet ‘n waerd van goud,
‘t Begint blank en ónbesjreve,
Zörg dat op ‘t ènj Gelouf en Houp
En Leefde zeen gebleve!
                                              Jean Dewaide.

Zien lètste biedrage datere oet de jaore 2018/2019. In ein veerdeilige serie “Oet ’t geweun laeve van geweun luuj” en “ Glück auf” goof hae eine kiek in zien laeve in de koel Maurits in Gelaen. Tot de sjloeting in 1966. Det woor ’t jaor det hae mit zien gezin nao Zöstere koom.
Nao zien aafsjied es besjtuurslid bleef hae lid van de vereiniging en woor bie bekans alle activiteite aanwezig. Hae sjreef nog regelmaotig gedichte en same mit Evert woor hae auteur van ’t book: “Een eeuw Mariaveld”. 
Bie dit aafsjied wille weer ein momènt sjtilsjtaon bie al zien verdeenste veur de gemeinsjap en zeker veur ós vereniging.
Jean, weer zeen dich väöl dank versjöljig en zólle dich blieve herinnere es dae miensj dae mit glinsterende sjpasouge euver zichzelf koos lache. Mer ouch es emes dae ‘t hart veur vereniging en gemeinsjap op de gooj plaats haw.

Vandaag zólle weer in sjtilte neet aan de vrouw oet Èngelandj dènke, mer aan dich.
Dank des se ummer dao woors.

’t Besjtuur van de Vereniging van Natuurvrienden Susteren