Slide 1
Natuurvrienden Susteren
Slide 2
Heemkundevereniging Susteren

programma

Zaterdag 13 augustus  Kroedwèsj zaegening en Fête Champêtre
Om 18:00 uur is een mis met de Kroedwèsj zaegening in de basiliek. Aansluitend vanaf ca. 19:15 uur zal een gezellig samenzijn in de beeldentuin zijn. Scouting Susteren zal ons wederom van enige drank en een hapje voorzien. Aan de invulling van het verdere programma wordt nog gewerkt. Wij willen er op attenderen dat niet alleen leden welkom zijn bij dit treffen in de openlucht, maar ook andere mensen.  Verder mag u natuurlijk ook later aansluiten, na de mis of nog later als u eerst andere verplichtingen heeft. Wij hopen er ook dit jaar weer een gezellig feestje van te maken.

Vrijdag 19 augustus in de Amelbergakerk thema-avond heiligdomsvaart en uitreiking boek,
Aanvang 19:30 uur
We zijn te gast in de basiliek alwaar het thema heiligdomsvaart verder uitgewerkt wordt. Naast foto’s en inleidingen zal ook het eerste exemplaar van het boek van Evert Zits uitgereikt worden. Zie elders in deze nieuwsbrief voor informatie hieromtrent. Ook zult u een korte rondleiding krijgen van onze stadsgidsen. Zie ook de laatste Heemklank.

Omstreeks 21 september verschijnt Heemklank 2022 – 3

Maandag 26 september in de Harmoniezaal 19:30 uur
Uitreiking gedichtenbundel Ad van Mierlo. Tevens is er een fotoavond. Zie hiervoor ook blad 3

Donderdag 29 september busreis naar openluchtcentrum in Arnhem.
Inschrijven vóór 15 september door betalen van €53,00 op de bankrekening van de Natuurvrienden NL 13 RABO 0150 2046 12 .o.v.v. busreis Arnhem. 
We vertrekken vanaf het Raadhuisplein en wel om 9:00 en zijn dan omstreeks 11:00 uur in Arnhem. Van 11:00 tot 16:00 uur verblijf in het openluchtmuseum.
Om 16:00 uur vertrekken we richting Grathem. Daar kunnen we vanaf 18:00 uur genieten van  een diner. Om 20:00 uur vetrekken we richting Susteren. Aankomst Susteren: 21:00 uur.

Donderdag 20 oktober heemavond, 19:30 uur
Annie Schreuders-Derks zal u de nieuwste wetenswaardigheden over de goed heilig man vertellen.