Natuurvrienden Susteren

Heemkundevereniging

Onder dit tabblad vind u de volgende tabbladen:
1  tabblad Jaarprogramma
2. tabblad Reizen
3. tabblad Privacy verklaring
4. tabblad bestuur: de bestuursleden van de vereniging
5. tabblad ereleden en leden van verdiensten 
6. tabblad lid worden:  formulier om u op te gheven als lid van onze vereniging
7. tabblad  vraag : formulier om een vraag aan onze vereniging te stellen

Onze vereniging is in 1970 onstaan als een natuurvereniging. In 1977 is besloten  om de vereniging uit te breiden tot een heemvereniging . Naast de natuur werden ook de loale geschiedenis, de lokale dialecten, de eigencultuur tot onderwerpen die binnen de eigen structuren aandacht krijgen.

Naast het organiseren van een viertal thema-avonden,  het uitgeven van een kwartaalblad “De Heemklank”, twee of drie busreizen jaarlijks en de Kroedwösj zijn wij bezig met het opzetten van een archief en bibliotheek, organiseren we incidenteel tentoonstellingen en samen met Veldeke Echt een avond Sjterre Sjtraole. Tevens zijn we gestart met het uitgeven van boekjes over het Susterense en Dieterense heem.

Het werkgebied van onze vereniging is de oude gemeente Susteren ( vóór 1982) welke bestaat uit de dorpen Susteren (inclusief Mariaveld en Heide)  en Dieteren en de gehuchten Baakhoven en Broek. Verspreid liggende gebouwen zijn de Volmolen, Katsbekkermolen, Kamer, Rijkskamp en hoeve IJzerenbos.

De vereniging kent gezinsleden.  Dat betekent dat zowel gezinnen als alleenstaande lid zijn van de vereniging. De contributie per jaar is vastgesteld op twintig euro (€ 20,00). Het aantal gezinsleden is ca. 220 met rond de 340 leden.

Werkgroep Cultureel Erfgoed: De vereniging neemt deel aan deze gemeentelijke werkgroep die in proncipe ieder jaar een activiteit organiseert.

Heemkunde Zonder Grenzen. De vereniging neemt deel aan het regionaal overleg van de heemkundeverenigingen van onze streek.

Convenant De vereniging heeft met de beide andere heemkundeverenigingen binnen de gemeente Echt-Susteren een convenant gesloten: HK Echter Landj en HV Nieuwstadt