Slide 1
Natuurvrienden Susteren
Slide 2
Heemkundevereniging Susteren

Vereniging

Onze vereniging is in 1970 onstaan als een natuurvereniging. In 1977 is besloten  om de vereniging uit te breiden tot een heemvereniging . Naast de natuur werden ook de loale geschiedenis, de lokale dialecten, de eigencultuur tot onderwerpen die binnen de eigen structuren aandacht krijgen.

Naast het organiseren van een viertal thema-avonden,  het uitgeven van een kwartaalblad “De Heemklank”, twee of drie busreizen jaarlijks en de Kroedwösj zijn wij bezig met het opzetten van een archief en bibliotheek, organiseren we incidenteel tentoonstellingen en samen met Veldeke Echt een avond Sjterre Sjtraole. Tevens zijn we gestart met het uitgeven van boekjes over het Susterense en Dieterense heem.

Het werkgebied van onze vereniging is de oude gemeente Susteren ( vóór 1982) welke bestaat uit de dorpen Susteren (inclusief Mariaveld en Heide)  en Dieteren en de gehuchten Baakhoven en Broek. Verspreid liggende gebouwen zijn de Volmolen, Katsbekkermolen, Kamer, Rijkskamp en hoeve IJzerenbos.

De vereniging kent gezinsleden.  Dat betekent dat zowel gezinnen als alleenstaande lid zijn van de vereniging. De contributie per jaar is vastgesteld op twintig euro (€ 20,00).

Er worden voor honderdzestig gezinnen enachtenvijftig alleenstaanden contributie betaald. Het aantal leden komt daarmee op bijna 380.

Open MonumentenDag: De vereniging neemt deel aan de organisatie van de Open MonumentenDag en de Open MonumentenKlassendag binnen onze gemeente.

Heemkunde Zonder Grenzen. De vereniging neemt deel aan het regionaal overleg van de heemkundeverenigingen van onze streek.

Convenant De vereniging heeft met de beide andere heemkundeverenigingen binnen de gemeente Echt-Susteren een convenant gesloten: HK Echter Landj en HV Nieuwstadt